Keramisk fedt biltema

Keramisk pasta – Biltema.dk

Syntetisk smørefedt med meget lav friktionskoefficient og enestående varmestabilitet, beregnet til styrelejer, hjulnav, kranklejer, lejer og pedaler. 60 ml.

Keramisk pasta

Aluminiumpasta, 100 g – Biltema.dk

Anbefales specielt, hvor kobber ikke er ønskeligt pga. risikoen for elektrolytisk korrosion, eller ved tilstedeværelse af kemikalier, der reagerer med kobber. Anti-fastbrændingsmiddel. Forhindrer fastbrænding og fastrustning forårsaget af høje temperaturer. Forhindrer korrosion. Tåler temp. fra -35 °C til +1.100 °C.

Keramisk olietilsætning – Biltema.dk

Keramisk olietilsætning

PTFE-fedt – Biltema.dk

PTFE-fedt

Fedt i høj kvalitet – silikone og smøremidler – Biltema.dk

Find silikone, fedt, olie og andre smøremidler til bilen hos Biltema. Stort udvalg af fedtstoffer og smøremidler til bilen

Smøremiddel og fedt til bilpleje – billigt og effektivt – Biltema

Smøremiddel og fedt til bilpleje – billigt og effektivt – Biltema.dk

Biltema er eksperter i effektivt smøremiddel og fedtstoffer til bilpleje. Vi har et stort sortiment til faste lave priser. Effektiv og nem smøring af bilen

Hjullejefedt – Biltema.dk

Hjullejefedt

Bremsecylinderfedt – Biltema.dk

Silikonefedt i tube. Til indfedtning af gummitætninger og støvbeskyttelse i bremsecylindre og bremseåg ved montering. 6 g.

Højtemperaturfedt – Biltema.dk

Højtemperaturfedt

Lithiumfedt, 400 ml – Biltema.dk

Giver langtidssmøring af alle bevægelige dele. Specielt beregnet til motor- og båd-industrien. Modstår saltvand, vand og fugt. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Ved utilstrækkelig ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °FIndholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. Indeholder: Kulbrinter, C7-C9, n-alkaner, isoalkaner, cykliske; Pentan

Keywords: keramisk fedt biltema